Adócsoport

Az adócsoport feladatai

Dunavecse város közigazgatási területén első fokon ellátja az adójogszabályokban, helyi rendeletekben a jegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. Intézkedik az adók behajtása ügyében.

Ügyintéző:
- Krepsz Józsefné, címzetes főmunkatárs


Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal
                             Dunavecse, Fő út 43. 8-9 szoba

 

Tel: 06 (78) 437-117 vagy 06 (70) 315-4085


Feladatok:
- Magánszemélyek kommunális adója bevallásainak feldolgozása, nyilvántartása
- Egyéni és társas vállalkozások, szervezetek helyi iparűzési adóbevallásainak feldolgozása, nyilvántartása
- Adó- és értékbizonyítványok kiadása
- Talajterhelési díj fizetésére kötelezettek bevallásának feldolgozása, nyilvántartása
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallások feldolgozása, nyilvántartása
- Adóellenőrzések végzése
- Hátralékok beszedése
- Adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, végrehajtása
- Befizetések könyvelése
- Ügyfelek tájékoztatása
- Gépjárműadó megállapítása, nyilvántartása


A működésről szóló fontosabb jogszabályok felsorolása:
- 1990. évi C. törvény a helyi adókról
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
- 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
- 1994. évi LIII. törvény a Bírósági végrehajtásról
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
- 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
- 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásról
- 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- 37/2015. (XII.28.) PM rendelet a önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének és elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól
- 44/2004. (XII.20.) PM rendelet az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének szabályairól
- 3/2014. (II. 27.) Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
- 34/2004. (X.25.) Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról
- 10/2010. (IV. 1.) Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi iparűzési adóról


Számlaszámok
11732105-15337197-04640000 Környezetvédelmi alap elsz. számla
11732105-15337197-03540000 Iparűzési adó elszámolási számla
11732105-15337197-08970000 Gépjárműadó elszámolási számla
11732105-15337197-03780000 Késedelmi pótlék elszámolási számla
11732105-15337197-03610000 Bírság elszámolási számla
11732105-15337197-08800000 Egyéb bevétel elszámolási számla
11732105-15337197-03920000 Talajterhelési díj elszámolási számla
11732105-15337197-08660000 Termőföld jöv. adó elszámolási számla
11732105-15337197-03470000 Eljárási illeték elszámolási számla
11732105-15337197-04400000 Idegen bevételek elszámolási számla
11732105-15337197-02820000 Magánszemélyek komm. adó elszám. szla.

Az egyes adónemekkel kapcsolatban bővebb információk itt találhatók: