Egyéb pályázatok

START Közmunka mintaprogram

A Belügyminisztérium által szervezett Start közmunka mintaprogram keretein belül Dunavecsén négy, egymástól elkülöníthető, de mégis szoros egységben működő területen indulhatott meg a munkavégzés az idei év elejétől. A négy területen (mezőgazdaság, mezőgazdasági utak fejlesztése, illegális hulladéklerakók felszámolása, valamint belvízelvezetés) összesen 31 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. Az illegális hulladéktelepek felszámolása mind a belterületen, mind külterületen egyre nagyobb problémát jelent, a belvízelvezető árkok a településen szinte sehol sem feleltek meg a minimális működési követelményeknek, a mezőgazdasági utak jelentős része kátyús, vízátfolyásos, ezzel szinte lehetetlenné téve az adott területre való eljutást, valamint a Lukácsi Imre utcában az önkormányzat saját területe is hasznosításra kerülhet ezen projekt kapcsán. Bízunk benne, hogy reményeinkhez mérten megfelelő, és mérhető fejlődés indul meg városunkban.

- A megkezdett projekteket az elért eredményeink hűen tükrözik. Ezen pályázat kapcsán Önkormányzatunk nem csak munkahely biztosítására kapott lehetőséget, hanem az eszközbeszerzésre irányuló támogatás mértéke is lehetővé tette, hogy megújíthassuk eszközparkunkat, és a szerszámbázisunkat.

 

Szinergia pályázat

Dunavecse Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Kistérségi Szinergia Közalapítványhoz, amely támogatást az augusztus 20-án rendezendő ünnepség fellépőinek díjára fordít.

Települési rendezvények támogatása

Dunavecse Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt Települési Rendezvények támogatása elnevezésű pályázaton. Az elnyert támogatásból a Hídi-Vásár és Fesztiválon fellépők díját finanszírozta.

Tehetséggondozó műhely

Dunavecse Város Önkormányzat Százszorszép Óvoda az Oktatásért Közalapítvány által kiírt NTP-OKA-XX. számú "Az óvodákban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása" elnevezésű pályázatán "Százszorszép tehetségek" címen beadott pályázatával támogatást nyert. A tehetséggondozó műhely fő célja, hogy játékos formában minél több ismeretanyagot adjon át a felnövekvő generáció számára. Logikai készségek fejlesztése, matematikai, és koordinációs feladatok megoldása teszi izgalmassá a játékos mindennapokat.

 

Közfoglalkoztatás-szervező

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Kuratóriuma által Dunavecse Város Önkormányzata, a KSZM/2011-11221 számú - "Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása" című pályázat keretein belül 1 főt alkalmazhat 6 hónapos időtartamra, hogy segítségével hatékonyabbá tegye a közfoglalkoztatottak munkásságát Dunavecsén.

 

Játszóház

2011. március 16-án a Petőfi Sándor Általános Iskola Sportcsarnokában került megrendezésre a Népi Játékok Fesztiválja. Délelőtt az óvodások, délután pedig az általános iskolások merülhettek bele a felhőtlen szórakozás lehetőségeibe. Ezen rendezvényt a Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület által kiírt „Népi Játékok Fesztiválja az Óvodában / Iskolában” elnevezésű pályázat keretein belül rendezhettük meg.