Dunavecse Város Képviselő-testülete által hozott rendeletek

A 2013. július 1-jét követően hozott rendeletek, illetve rendelet módosítások mostantól a

Nemzeti Jogszabálytárban lesznek elérhetőek.

_______________________________________________________________________________________

Jelmagyarázat:

  • Zöld színnel láthatják az egységes szerkezetbe foglalt rendeleteket.
  • Kék színnel láthatják az alaprendeletet.
  • Piros színnel láthatják a módosító rendeleteket.
  • Arany sárga színnel láthatják a hatályon kívül helyezett rendeleteket.

 

______________________________________________________________________________________

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szervezett közszolgáltatás helyi szabályairól  (14/2014. (V.29.))

______________________________________________________________________________________

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (13/2014. (V.29.))

______________________________________________________________________________________

A köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet (5/2008. (II.27.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2012. június 29-től)

A köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet (5/2008. (II. 27.))

______________________________________________________________________________________

A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet (12/2005. (X. 26.))

______________________________________________________________________________________

Az önkormányzat jelképeiról és azok használatának rendjéről szóló rendelet (17/2001. (XI.28.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2012. június 29-től)

Az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről szóló rendelet (17/2001. (XI. 28.))

______________________________________________________________________________________

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelet (32/2004. (XI. 25.)) - egységes szerkezetben (hatályos 2011. január 1-től)

  Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelet módosítása (23/2010. (XI. 25.))

______________________________________________________________________________________

A gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló rendelet (17/2010. (VIII.25.)) - egységes szerkezetben (Hatályos 2013. április 25-től)

A gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló rendelet (17/2010. (VIII. 25.))

  A gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása (30/2010. (XII.16.))

   A gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása (2/2012. (III.29.))

______________________________________________________________________________________

A helyi építési szabályokról szóló rendelet (29/2004. (X. 27.))

  A helyi építési szabályokról szóló rendelet módosítása (15/2010. (VIII.25.))

  A helyi építési szabályokról szóló rendelet módosítása (11/2009. (III.25.))

  A helyi építési szabályokról szóló rendelet módosítása (6/2013. (III.28.))

_____________________________________________________________________________________

Helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló rendelet (31/2004. (XI. 25.))

_____________________________________________________________________________________

A háziorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló rendelet (17/2006. (VI. 28.))

_____________________________________________________________________________________

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet (23/2013. (X.31.))

____________________________________________________________________________________

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet (10-2010.(IV._1.)) - egységes szerk. (hatályos 2011. január 25-től)

  A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása (4/2011. (II.24.))

_____________________________________________________________________________________

A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet (21/2010. (X. 28.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2011. április 1-től)

A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet (21/2010. (X. 28.))

  A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszt. díj. szóló rendelet mód. (12/2011. (III.31.))

_____________________________________________________________________________________

A közterület nevek megállapításáról, valamint a házszámozásról szóló rendelet (1/2007. (II.07.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2012. június 29-től)

A közterület nevek megállapításáról, valamint a házszámozásról szóló rendelet (1/2007. (II. 07.))

_____________________________________________________________________________________

A nyilvános könyvtári ellátással és a helyi közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati feladatellátás megállapításáról szóló rendelet (18/2006. (VI. 28.))

_____________________________________________________________________________________

A helyi közterületek használatáról, és a közterület használati díjról (23/2011. (XII.01.)) - egységes szerk. (hatályos: 2014. január 31-től)

A helyi közterületek használatáról, és a közterület használati díjról (23/2011. (XII.01.))

    A helyi közterületek használatáról, és a közterület használati díjról szóló rendelet módosítása (12/2014. (V.29.))

   A helyi közterületek használatáról, és a közterület használati díjról szóló rendelet módosítása (18/2012. (XI.29.)

    A helyi közterületek használatáról, és a közterület használati díjról szóló rendelet módosítása (19/2013.(IX.04.))

     A helyi közterületek használatáról, és a közterület használati díjról szóló rendelet módosítása (30/2013 (XI.28.))

     A helyi közterületek használatáról, és a közterület használati díjról szóló rendelet módosítása (2/2014. (I.30.))

_____________________________________________________________________________________

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet (10/2006. (III. 29.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2014. január 1-től)

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet (10/2006. (III. 29.))

  Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása (25/2010. (XI./25.))

   Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása (22/2012. (XI.29.))

   Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása (29/2013. (XI.28.))

   Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása (22/2014. (XI.27.))

_____________________________________________________________________________________

A mezei őrszolgálat létesítéséről, a mezőőri járulék mértékéről és a megfizetésének módjáról (19/2011. (IX.28.))

_____________________________________________________________________________________

A helyi elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet (10/2013. (V.30.)) - Egységes szerk. Hatályos: 2014. február 28-tól

A helyi elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet (10/2013. (V.30.))

A helyi elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása (5/2014.(II.27.))

_____________________________________________________________________________________

A szerencsejáték szervezéséről szóló rendelet (20/2004. (VI. 30.))

_____________________________________________________________________________________

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet (10/2014. (V. 05.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet (6/2006. (II.22.)) - egységes szerk. (hatályos 2013. április 26-tól)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet (6/2006. (II. 22.))

  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazd. szab. szóló rend. mód. (9/2010. (IV.1.))

  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazd. szab. szóló rend. mód. (9/2011. (III.31.))

   Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazd. szab. szóló rend. mód. (15/2011. (VI.30.))

  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazd. szab. szóló rend. mód. (27/2011. (XII.01.))

   Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazd. szab. szóló rend. mód. (9/2013. (IV.25.))

_____________________________________________________________________________________

A víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról szóló rendelet (21/2006. (VIII.30.)) - egységes szerkezetben

A víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról szóló rendelet (21/2006. (VIII. 30.))

_____________________________________________________________________________________

Az ebtartásról szóló rendelet (6/1996. (IV.30.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2012. június 29-től)

Az ebtartásról szóló rendelet (6/1996. (IV. 30))

_____________________________________________________________________________________

Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet (2/2007. (II. 28.))

  Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet mód. (30/2011. (XII.15.))

   Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet mód. (8/2013. (IV.25.))

_____________________________________________________________________________________

A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról (21/2011. (XII.01.)) - egységes szerk. (hatályos 2013. május 31-től)

A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról (21/2011. (XII.01.))

_____________________________________________________________________________________

A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról (31/2011. (XII.15.)) - egységes szerk. (hatályos 2013. május 31-től)

A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról (31/2011. (XII.15.))

  A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló rendelet módosítása (7/2012. (V.24.)

____________________________________________________________________________________

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (25/2011.(XII.01.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2013. november 29-től)

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (25/2011.(XII.01.))

 A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása (18/2013.(IX.04.))

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása (27/2013. (XI.28.))

_____________________________________________________________________________________

A Bácsvíz Zrt. által szolgáltatott ivóvízért, valamint a folyékony hulladék elszállításáért fizetendő díjakról (26/2011. (XII.01.)) - egységes szerkezetben. Hatályos: 2012. április 27-től.

A Bácsvíz Zrt. által szolgáltatott ivóvízért, valamint a folyékony hulladék elszállításáért fizetendő díjakról (26/2011. (XII. 01.))

   A Bácsvíz Zrt. által szolgáltatott ivóvízért, valamint a folyékony hulladék elszállításáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása (5/2012. (IV.26.))

_____________________________________________________________________________________

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet (3/2014. (II.27.))

____________________________________________________________________________________

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet egységes szerkezetben (16/2008. (X. 29.)) - egységes szerk. (hatályos szerk. 2014. január 1-től)

    Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása (20/2012. (XI.29.))

    Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása (32/2013. (XI.28.))

_____________________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.6.) rendelete (hatályos: 2018. január 1-től)

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.6.) rendelete (hatályos: 2017. szeptember 29-től)

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.6.) rendelete (hatályos: 2017. március 30-tól)

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet (9/2006. (III.29.)) - egységes szerk. (hatályos 2014. január 1-től)

A Képviselő-testület és Szervei szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet (9/2006. (III. 29.))

  A Képviselő-testület és Szervei szervezeti és Működési szab. szóló rend. (24/2010. (XI.25.))

  A Képviselő-testület és Szervei szervezeti és Működési szab. szóló rend. (2/2011. (I.27.))

  A Képviselő-testület és Szervei szervezeti és Működési szab. szóló rend. (12/2012. (VIII.30.))

   A Képviselő-testület és Szervei szervezeti és Működési szab. szóló rend. (21/2012. (XI.29.))

   A Képviselő-testület és Szervei szervezeti és Működési szab. szóló rend. (3/2013. (II.28.))

    A Képviselő-testület és Szervei szervezeti és Működési szab. szóló rend. (5/2013. (III.28.))

_____________________________________________________________________________________

A szociális ellátásokról szóló rendelet (10/2012. (VI.28.)) - egységes szerk. (hatályos 2013. május 31-től)

A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet (16/2010.(VIII._25.))

 A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rend. mód. (10/2011. (III.31.))

 A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rend. mód. (18/2011. (IX.01.))

 A szociális ellátásokról ( 10/2012. (VI. 28.))

  A szociális ellátásokról szóló rendelet mód. (24/2013. (XI.28.))

_____________________________________________________________________________________

A talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról szóló rendelet egységes szerkezetben (34/20041.(X1.25.) )

_____________________________________________________________________________________

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló rendelet (15/2012. (IX.27.))

_____________________________________________________________________________________

A vásár és piactartás rendjéről szóló rendelet (7/2010. (II.24.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2014. január 1-től)

A vásár és piactartás rendjéről szóló rendelet (7/2010.(II.24.))

  A vásár és piactartás rendjéről szóló rendelet módosítása (14/2011. (IV.28.))

  A vásár és piactartás rendjéről szóló rendelet módosítása (29/2011. (XII.01.))

  A vásár és piactartás rendjéről szóló rendelet módosítása (19/2012. (XI.29.))

   A vásár és piactartás rendjéről szóló rendelet módosítása (31/2013. (XI.28.))

_____________________________________________________________________________________

A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események esetén fizetendő díjakról, az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet (11/2011. (III.31.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2011. július 1.)

A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események esetén fizetendő díjakról, az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet (11/2011. (III.31.))

  A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események esetén fizetendő díjakról, az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet módosítása (16/2011. (VI.30.))

_____________________________________________________________________________________

A helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet (24/2011. (XII.01.))

_____________________________________________________________________________________

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelete (1/2012.(II.09))

   Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet (8/2012. (V.24.))

   Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelete (9/2012. (VI.28.))

   Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelete (13/2012. (VIII.30.))

    Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelete (17/2012. (XI.29.))

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete (2/2013. (I.31.)) - egységes szerkezetben

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete (2/2013. (I.31.))

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete (1/2014. (I.30.))

_____________________________________________________________________________________

Az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről (11/2012. (VI. 28.))

_____________________________________________________________________________________

A helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet (14/2012. (VIII.30.))

A helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet (16/2012. (X.31.))

A helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet (1/2013. (I.16.))

_____________________________________________________________________________________

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet (26/2013. (XI.28.))

______________________________________________________________________________________

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet (22/2013 (X.31.))

______________________________________________________________________________________

A gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelet (25/2013. (XI.28.)) - Egységes szerkezet. Hatályos: 2014. március 1.

A gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az intézményi térítési díjakról  szóló rendelet (25/2013. (XI.28.))

A gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása (4/2014. (II.27.))

______________________________________________________________________________________

Az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló rendelet (28/2013.(XI.28.)) - egységes szerkezetben. Hatályos: 2014. december 19-től.

Az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló rendelet (28/2013 (XI.28.))

Az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló rendelet módosítása (24/2014. (XII.18.))

1. számú melléklet a 28/2013. (XI. 28.) rendelethez

1/a. számú melléklet a 28/2013. (XI. 28.) rendelethez

2. számú melléklet a 28/2013. (XI. 28.) rendelethez

3. számú melléklet a 28/2013. (XI. 28.) rendelethez

4. számú melléklet a 28/2013. (XI. 28.) rendelethez

5. számú melléklet a 28/2013. (XI. 28.) rendelethez

6. számú melléklet a 28/2013. (XI. 28.) rendelethez

7. számú melléklet a 28/2013. (XI. 28.) rendelethez

8. számú melléklet a 28/2013. (XI. 28.) rendelethez