Dunavecse Város Képviselő-testülete által hozott rendeletek

A 2013. július 1-jét követően hozott rendeletek, illetve rendelet módosítások mostantól a

Nemzeti Jogszabálytárban lesznek elérhetőek.

______________________________________________________________________________

Jelmagyarázat:

  • Zöld színnel láthatják az egységes szerkezetbe foglalt rendeleteket.
  • Kék színnel láthatják az alaprendeletet.
  • Piros színnel láthatják a módosító rendeleteket.
  • Arany sárga színnel láthatják a hatályon kívül helyezett rendeleteket.

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018 (XII.13.)
önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (VI.27.)
önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők napjáról

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Képviselő-testületének 3/2018 (III.1.)
önkormányzati rendelete
a településkép védelméről

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (XI.2.)
önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (V.29.)
önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szervezett
közszolgáltatási helyi szabályai

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017 (XI.2.)
önkormányzati rendelete
a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

______________________________________________________________________________

A köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet (5/2008. (II.27.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2012. június 29-től)

A köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet (5/2008. (II. 27.))

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Képviselő-testületének 13/2015 (VII.2.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról, valamint
a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XI.28.)
önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az intézményi térítési díjakról

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Képviselő-testületének 12/2016 (IX.29.)
önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 29/2004. (X.27.) rendelet módosításáról

A helyi építési szabályokról szóló rendelet (29/2004. (X. 27.))

  A helyi építési szabályokról szóló rendelet módosítása (15/2010. (VIII.25.))

  A helyi építési szabályokról szóló rendelet módosítása (11/2009. (III.25.))

  A helyi építési szabályokról szóló rendelet módosítása (6/2013. (III.28.))

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (X.31.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Képviselő-testületének 10/2010 (IV.1.)
önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Képviselő-testületének 20/2014 (XI.6.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Képviselő-testületének 19/2015 (XI.26.)
önkormányzati rendelete
a közterület nevek megállapításáról, valamint a házszámozásról

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2006. ( III.29) rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit
megillető juttatásokról és támogatásokról,
valamint az illetménykiegészítésről

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (XII.01.)
önkormányzati rendelete
a helyi közterületek használatáról, és a közterület használati díjról

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (IV.27.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

______________________________________________________________________________

A mezei őrszolgálat létesítéséről, a mezőőri járulék mértékéről és a megfizetésének módjáról (19/2011. (IX.28.))

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2013. (V.30.)
önkormányzati rendelete
a helyi elismerések alapításáról és adományozásáról

______________________________________________________________________________

A szerencsejáték szervezéséről szóló rendelet (20/2004. (VI. 30.))

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Képviselő-testületének 5/2019 (IV.30.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2014. (V.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (V.05.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

______________________________________________________________________________

Az ebtartásról szóló rendelet (6/1996. (IV.30.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2012. június 29-től)

Az ebtartásról szóló rendelet (6/1996. (IV. 30))

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Képviselő-testületének 9/2015 (IV.30.)
önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Képviselő-testületének 8/2015 (IV.30.)
önkormányzati rendelete
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Képviselő-testületének 3/2014 (II.27.)
önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014. (XI.6.)
rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.)
önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról

______________________________________________________________________________

A talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról szóló rendelet egységes szerkezetben (34/2004.(XI.25.) )

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017 (XI.2.) számú
önkormányzati rendelete
a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020 (VI.25.)
önkormányzati rendelete
a vásár és a piactartás rendjéről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (IX.28.) rendelete
a vásár és piactartás rendjéről

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (IV.27.)
önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól, az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díjakról

______________________________________________________________________________

A helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet (24/2011. (XII.01.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2012.06.29-től)

A helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet (24/2011. (XII.01.))

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.1.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.1.)
rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.30.)
önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

 

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/ 2016. (I. 28.)
önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (IV.27.)
önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról és a 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

 

Dunavecse Város Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (IV.27.)
önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról és a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

 

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

Dunavecse Város Képviselő-testületének 7/2015 (IV.30.)
önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

 

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő - testületének 9/2014. (V.05.)
önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

______________________________________________________________________________

Az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről (11/2012. (VI. 28.))

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testületének 22/2013 (X.31.)
önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

______________________________________________________________________________

Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testületének 28/2013 (XI.28.)
önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről