Dunavecséért ÚJ-POLGÁRŐRSÉG és Bűnmegelőzési EGYESÜLET

 

 

 

 

 

Szakmai munkánkról:

 

2007. július 6.-án alakult újjá Dunavecsén a Polgárőrség, Dunavecséért ÚJ-POLGÁRŐRSÉG és Bűnmegelőzési EGYESÜLETként került nyilvántartásba a Bács-Kiskun Megyei Cégbíróságon.

Az egyesület célkitűzése, hogy Dunavecse közigazgatási területén bűnmegelőzési tevékenységet végezzen járőrszolgálattal és figyelőszolgálattal.

A munkát egy Opel Astra személygépkocsi segíti. Az egyesület jelenleg 46 fővel működik, rendkívül megbízható, ütőképes csapat alakult ki. Heti rendszerességgel, az esti és éjszakai órákban az egyesület tagjai önkéntes alapon teljesítenek szolgálatot.

 

Egyesületünk SZMSZ-ében megfogalmazottak alapján Dunavecse közigazgatási területén végzi tevékenységét. Minden megkezdett szolgálat esetén a szolgálatot teljesítő polgárőr bejelentkezik telefonon a Kunszentmiklósi Rendőr Kapitányságra, ezzel biztosítva a szoros együttműködést, illetve a szakmai felügyeletet.

 

Büszkén mondhatjuk, hogy a polgárőrség megalakulása óta az ismerté vált bűncselekmények száma visszaesett, ami reményeink szerint eddigi jó munkánkat dicséri.

 

A szervezet neve: Dunavecséért ÚJ-POLGÁRŐRSÉG és Bűnmegelőzési EGYESÜLET

Székhelye:                              6087 Dunavecse, Fő út 43

Levelezési címe:                      6087 Dunavecse, Fő út 43.

Működési területe:                   Dunavecse város közigazgatási területe

 

Az EGYESÜLET:
 

a)     a közrend és közlekedésbiztonság terén,

b)     a gyermek- és ifjúságvédelem, továbbá

c)     az áldozatvédelem és

d)     társadalmi bűnmegelőzés terén fejti ki tevékenységét.

 


Az Egyesület célja

 

a)   a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, az áldozatvédelem, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.

b)   A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

c)   a társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.

d)    AZ EGYESÜLET céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:

  • jogszabály-változtatások,
  • működési környezet változtatásai,
  • módszertani ajánlások és útmutatók,
  • bűnmegelőzési feladatok változásai     egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése,
  • nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése;

e)   külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása;

f)   a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

 

 

 Koch Mihály

                                                                                                                                         elnök