Dunavecsei Városfejlesztők Közhasznú Egyesülete

Egyesület neve: Dunavecsei Városfejlesztők Közhasznú Egyesülete

Egyesület internetes faliújsága: www.dunavecsei-hirek.extra.hu

Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni egyesületünk céljait:


1. Az egyesület célja:

  • Tevékenységével elősegíteni a gyermekek nevelését és oktatását, a képességfejlesztés új módszereinek széles körben való megismertetését
  • Dunavecse városképének szépítése
  • Épített környezet védelme, a Dunapart ápolása
  • Dunavecse infrastruktúrájának fejlesztése
  • Kulturális élet szervezése színvonalas műsorokkal
  • Ifjúság szabadidejének hatékony szervezése ifjúsági klub működtetésével, sport és fiatalokat vonzó rendezvények szervezésével
  • Tanulmányok, kutatások folytatása Dunavecse fejlődése érdekében, melynek során konkrét építési és megvalósítási tervek születnek
  • Dunavecsén működő vállalkozások támogatása, ipar és vállalkozás fejlesztése, ösztönzése


2. Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./ pontjában felsoroltak közül közhasznú szervezetként az alábbi cél szerinti tevékenységet folytatja:

1. Tudományos tevékenység, kutatás,

2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

3. Kulturális tevékenység,

4. Műemlékvédelem,

5. Környezetvédelem,

6. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

7. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,,

8. A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység;

 

Adószám: 19550125-1-03, Számlaszám: OTP 11732105 2000 4776