Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

VIKÁR BÉLA KÖNYVTÁR
Könyvtárunk Dunavecse központjában, a város egyik legszebb épületében várja olvasóit és könyvtárhasználóit közel 20 ezer kötetes állományával, számos folyóirattal, hangos könyvvel, különböző kulturális rendezvényekkel és kiállításokkal. Mindenki számára lehetőség van a Digitális Jólét Program keretén belül használni a számítógépes eszközöket, melyekhez mentori segítséget is nyújtunk. A Dunamellék (a város időszaki kiadványa) szerkesztősége is az intézményben működik.

 

Intézményvezető könyvtáros: Aranyi Ágota
Könyvtáros: Török Szimóna
Cím: 6087 Dunavecse, Fő út 28.
Elérhetőségeink: Tel.: 06-70/437-1211
E-mail: konyvtar.dunavecse@gmail.com

 WEB: www.dunavecse-1410.emagyarorszag.hu

 


 

A Digitális Jólét Program a hazai információs társadalom fejlesztésének kiemelt, államilag koordinált eszköze. 

DJP Pont lehetőségei:

• internet- és számítógép, illetve különböző irodai eszközök (szkenner, fénymásoló, fax, nyomtató) használata,
• különböző elektronikus szolgáltatások és tartalmak használata,
• internetes álláskeresés segítése,
• ügyfélkapu regisztráció elindítása, stb.
• a Ponton dolgozó Digitális Jólét Program Mentorok (DJP Mentorok) helyszínen történő segítségnyújtása a digitális írástudás és az e-közszolgáltatások használatának bemutatása által, pl. elektronikus adóbevallás készítése

 

Dunamellék , a város közéleti lapja
A lakosság széles köre részére nyújt hiteles, pontos és rendszeres tájékoztatást Dunavecse Város Önkormányzatának tevékenységéről, a város társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális és sport életéről, valamint a várost érintő, más településeken történő jelentős eseményekről.


A könyvtár rövid története:
Dunavecsén a Magyar kommunista Párt Népkönyvtárakat Szervező bizottsága által meghirdetett „Ezer könyvet minden falunak” elnevezésű mozgalom égisze alatt, 1000 kötet könyvvel, 1953. augusztus 20-án nyílt meg a könyvtár. Mivel a község járási székhely volt, ennek következtében rövidesen átvette az akkori járás hálózati funkcióját is. Ettől kezdve az intézmény, mint Járási Könyvtár, a megyei hálózat alközpontjaként szakmai és módszertani irányítást adott a községi könyvtáraknak.
A könyvtári munka igen nehéz körülmények között indult meg. Különösen nagy gondot okozott a járás községeinek segítése és módszertani, szakmai irányítása. Az eredeti, volt járási területen, Szalkszentmártontól Ordasig 9 belterületi és 16 külterületi könyvtár működött, főleg pedagógusok vezetésével. 1957. februárjában a kunszentmiklósi és dunavecsei járás egyesítésével nagyon megnőtt a terület /volt 40 km távolságra eső helység is/ és a könyvtárak száma is: 36 egység tartozott ide.
1960-ban került sor az intézmény belső átalakítására, amely az ún. szabadpolcos rendszerű kölcsönzésre való áttérést szolgálta.
A Magyar Köztársaság Elnöki Tanácsa 16/1970./M. K. 1970. V. 16./sz. határozatával elrendelte a Dunavecsei Járás megszüntetését. A megszűnő járási könyvtár iratanyagát, munkaterveit, fejlesztési terveit, statisztikai összesítő jelentéseit és egyéb hálózati és módszertani dokumentumait a kalocsai Nagy Lajos Járási Könyvtár vette át. A közigazgatási átszervezés után a tárgyi feltételek átalakultak. Az intézmény a nagyközségi Tanács új épületében költözött, ahol az állomány megfelelő elhelyezést nyert.
1970. július 29-én a Művelődésügyi Minisztériumhoz benyújtott kérelemben, a Dunavecsei községi tanács VB. És a Községi Könyvtár együttesen kérte, hogy az intézmény felvehesse és használhassa a Vikár Béla Községi Könyvtár nevet. Vikár Bélának a felszabadulás előtt közeli rokonsága élt a községben. Ő maga is itt tartózkodott a háború utolsó napjaiban. Ez idő alatt rendszeresen megfordult a református parókiában, ahol tartózkodása alatt különböző néprajzi kutatásokkal, néprajzi vonatkozású emlékek gyűjtésével és rendszerezésével foglalkozott. 1945. szeptember 22-én hunyt el Dunavecsén.
1970. szeptember 8-án vette fel a Könyvtár Vikár Béla nevét. Ez idő óta rendszeresen gyűjti az intézmény a Kalevala fordítójával kapcsolatos bármilyen jellegű dokumentumokat és emlékeket. A helytörténeti anyaghoz hozzátartoznak Petőfi Sándorral, illetve Dunavecsével kapcsolatos dokumentumok is. Petői Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárügyi osztálya a Petőfi Emlékbizottság támogatásával akciót kezdeményezett Petőfi Emlékkönyvtárak létrehozására. Az intézmény a pályázat feltételeinek megfelelt és 1974-ben elnyerte a Petőfi Emlékkönyvtár kitüntető címet és az egyik helyiségben „Emlékszobát” rendezett be a helytörténeti gyűjteményből.
Dunavecse lakossága az 1980-as népszámlálás szerint 4200 fő volt. A kis lélekszámú községben kulturális területen úgy értek el eredményt a könyvtárosok, hogy a különböző intézményekkel, tömegszervezetekkel és vállalatokkal közösen, egymást segítve mindenki a saját részterületén a legjobbat igyekezett nyújtani a lakosságnak. Igazán ebben az időben kapcsolódott össze a Művelődési Otthon és a könyvtár munkája. 1986. június 1-től egységes irányítás alá vonták a két intézményt. Ekkor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Vikár Béla Könyvtár nevet kapta, majd 1995-től Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár nevet viselte. 
Az 1990-es évek elejétől már felvetődött a gondolat, hogy az állományt egy nagyobb épületbe kell költöztetni. 1998. augusztus 19-én, ünnepélyes keretek között lett átadva a lakosságnak az új könyvtár. A reprezentatív épületben kapott helyet az állomány és az akkori e-Magyarország pont is.
2018. január 1-től a két intézmény ismét külön működik. A könyvtár neve VIKÁR BÉLA KÖNYVTÁR lett. 

Az intézmény alapító okirata letölthető IDE kattintva!


Dunavecse Város Önkormányzata Időszaki Lapjának Szervezeti és Működési Szabályzata IDE kattintva megtekinthető.


A Vikár Béla Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata IDE kattintva megtekinthető.

Adatvédelmi dokumentumok:

Fenntartói nyilatkozat megtekinthető ITT.
Küldetés nyilatkozat ITT megtekinthető.