Százszorszép Óvoda

A mi óvodánkban fontos a gyermekek felé irányuló SZERETET. A családi nevelésre alapozva boldog, kiegyensúlyozott gyerekek nevelése a célunk.

Elérhetőségeink:

Cím: 6087 DUNAVECSE Honvéd utca 22.
Telefon: +36-70-315-40-88

Százszorszép Óvoda

Azért választottuk a tevékenység-központú óvodai programot, mert középpontba állítjuk vele a gyermeki tevékenységekre épülő nevelést, amely a tevékenységeken keresztül, a tevékenységek által történő nevelést tekinti alapvető feladatának. A gyermeke szociális életképességét, a későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok centrumába az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítjuk. A dunavecsei óvoda bátran állítja, hogy épületeiben olyan munka folyik, ahol a személyiség kibontakoztatására törekszünk. Nálunk legfőbb érték a GYEREK. Mindenkit az elfogadás, a szeretet és a megbecsülés jegyében nevelünk. Segítjük az egyéni képességek kibontakozását.

Tevékenység-központú programunkkal olyan lehetőséget tudunk adni a gyerekek kezébe, mely által minden gyerek bebizonyíthatja, hogy melyik tevékenységben tud elmélyülni a legjobban, újat, többet mutatni, adni önmagából, ezáltal megláttatni a munkán keresztül a gyerekeket. Legyenek partnereink a szülők a problémák kezelésében, hiszen minőségi munkát csak így végezhetünk. A jó játék érték, melyre nagy hangsúlyt fektetünk, minden tevékenységbe játékosan vonjuk be a gyerekeket. Naponta megmutatjuk, hogy bennünket a pedagógiai optimizmus jellemez, ezen kívül nyitottak vagyunk az újra, és az értelmes kihívásokra.

Óvodánk két épületben működik, egy vezetés alatt. Az Alapító Okiratunk szerint az óvodánk 150 férőhelyes. A csoportok száma 6. Felnőtt létszámunk optimális. Mindkét épület óvodának épült, az egyik rövidesen 100 éves lesz, a másik 30. Részben önálló gazdálkodással működnek. A társintézményekkel, a fenntartóval napi élő kapcsolatunk van. Elfogadott értékrendszerünkkel, alapelveinkkel, gyermek-, és óvodaképünkkel, céljainkkal a gyermeki személyiség pozitív irányú kialakítását segítjük elő az óvodáskor ideje alatt.

„Kis lak áll a nagy Duna mentében;
Oh mi drága e lakocska nékem!
Könnyben úszik két szemem pillája,
Valahányszor emlékszem reája.”
(Petőfi Sándor: Távolból)

 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet 23. § (1) bekezdése kötelezi a nevelési-oktatási intézményeket a
Közzétételi lista közzétételére

Az intézmény Alapító Okirata megtekinthető IDE kattintva!

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata megtekinthető IDE kattintva!

Az intézmény Házirendje megtekinthető IDE kattintva!