Református Templom

Református Gyülekezet

„A hit számunkra nemcsak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartjuk mindazt, amit Isten az Ő Igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjesztet bennünk, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot (megigazulást), és életet ajándékoz kegyelemből, egyedül Krisztus érdeméért” – Heidelbergi Káté 21.

Református lelkészi hivatal: Dunavecse, Zrínyi M. u. 8.

Tel.: (06 78) 437 – 163

A gyülekezet honlapja: http://www.drkozosseg.hu

Az iskola honlapja: http://www.drkiskola.hu

 

Istentiszteletek rendje: Vasárnap 930 és 1700 óra, minden hétköznap áhítat reggel 730

„A gyülekezeti istentisztelet célja az, hogy a hívők együtt imádják Istent, szavát meghallgassák, és annak engedelmeskedve, bűneiktől megtisztulva induljanak tovább másoknak szolgálni. Az istentisztelet tehát az élő Istennel való találkozás különösen fontos alkalma.” – Cseri Kálmán