Petőfi Baráti kör

Az 1998-ban újjáalakult társaság célja a helyi és nemzetközi Petőfi hagyományok ápolása, a helyi kulturális és közösségi élet szervezése, valamint a helyi színjátszó csoport működtetése. A társaság kulturális rendezvényeket szervez, kapcsolatokat ápol más hasonló szervezetekkel az információáramlás, a tapasztalatcsere és az együttműködés céljából.

Évente négy alkalommal emlékeznek meg tagjai Petőfi Sándorról. December 31.-én az Emlékmúzeumban, Március Idusán a városi rendezvény keretén belül, július 31.-én a Petőfi szobornál, és szeptemberben a könyvtárban.
Tagjai vállalták az október 6.-i megemlékezést és a „Családiasan Petőfivel” kistérségi szavalóverseny megszervezését, illetve lebonyolítását is.

Tagokat delegál a Petőfi Emlékhelyek Országos Találkozójára, együttműködő kapcsolatot tart fenn a környező településekkel Petőfi Baráti Köreivel és színjátszó csoportjaival. Minden évben két színdarabbal lépnek fel Dunavecsén és a környező településeken.

A társaság elnöke Szécsényi János.

Elérhetőség: (78) 437-095