Kommunális adó

Az ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal
                               6087 Dunavecse, Fő út 43. földszint 3. szoba
                        

Ügyintéző:           Krepsz Józsefné adóügyi ügyintéző

Telefon:            (06 78) 437-117, (06 70) 315-4085
E-mail:               krepsz.jozsefne@dunavecse.hu
 
Ügyfélfogadási idő:
hétfő 7.30 – 12.00
kedd 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
szerda 7.30 – 12.00, 13.00 – 16.00
csütörtök 7.30 – 12.00
péntek 7.30 – 12.00

Az adónem Dunavecse városban 2009. január 1. napjától került bevezetésre.

Az adó tárgya:
• magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész
• belterületi beépíthető, közművel ellátott ingatlan (építési telek)
• a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga (szolgálati lakás, önkormányzati, vállalati bérlakás)

Az adó alanya:
• Aki a naptári év első napján a lakás, épület, épületrész, telek tulajdonosa,
• Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, (lehetőség van azonban valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóirodához benyújtott megállapodás alapján ettől eltérni. A tulajdonostársak közül bárki magára vállalhatja az adó megfizetését.)
• Aki az önkormányzat területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (szolgálati lakásban, önkormányzati bérlakásban lakik).
Mentességek, kedvezmények:
Mentes az adó alól:
• A 80. életévét betöltő adóalany – az életkor betöltésének évétől – egy ingatlan után.
• Az adó megfizetése alól 50%-os mentesség illeti meg a 70. életévét betöltő egyedül élő adóalanyt – az életkor betöltésének évétől – egy lakóépület után.
Kérelemre mentesül:
az az adózó akinek családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg
• az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %
• gyermekét egyedül nevelő, illetve egyedül élő személy esetében 200 %-át
 

Az adó mértéke:
Lakások esetében komfortfokozattól és hasznos alapterülettől függően:
 
  Komfort nélküli Félkomfortos Összkomfortos
0- 60 m2 2.431 Ft 3.647 Ft 4.863 Ft
60 m2 fölött 120 m2-ig 6.078 Ft 7.293 Ft 8.509 Ft
120 m2 fölött 9.724 Ft 10.940 Ft 12.155 Ft


Szükséglakás: 1.158 Ft
Külterületi lakóingatlan, tanya: 2.315 Ft
Külterületi zártkerti építmény: 0-20 m2-ig 2.315 Ft / 20 m² felett: 4.631 Ft
Önkormányzat illetékességi területén lévő telek: 6.946Ft
Magánszemély tulajdonában lévő belterületi nem lakás céljára szolgáló építmény után:
0-25m²-ig 5.209 Ft
25 m² fölött 8.682 Ft


Bevallás határideje:
Legkésőbb az ingatlan tulajdonjogának (haszonélvezetének, bérleti jogának) megszerzését követő év január 15. napja.


A befizetés határideje:
I. félév március 15.
II. félév szeptember 15.


Befizetés módja:
Készpénzátutalási megbízással (csekk, mely beszerezhető a hivatal földszint 3. sz. szobájában) vagy átutalással.


Magánszemélyek kommunális adója elszámolási számla száma:
11732105-15337197-02820000

Az ügy intézéséhez szükséges adatok, dokumentumok:
• Adásvételi szerződés, hagyatékátadó végzés, ajándékozási szerződés másolata, vagy a földhivatali tulajdonlap-másolat (A tulajdonszerzés formájától függően)
• Az ingatlan címe, helyrajzi száma,
• Az ingatlan adatai (alapterülete, komfortfokozata)
• Tulajdonosok adatai (születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, munkahely)
• A mentesség igénybevételének jogosságát igazoló dokumentumok (személyi igazolvány, jövedelem igazolások)


Az eljárás jogi alapjai:
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
• A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
• Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő–testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 3/2014. (II. 27.) számú rendelete


Ügyintézési határidő:
Az irat beérkezésétől számított 30 nap, mely legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
 

Kapcsolódó nyomtatványok