Városunk jelképei

A város két fő jelképe a zászló és a címer. A címerben harmonikusan ötvöződnek a város történelmére utaló motívumok a jelenkori szimbólumokkal. Zászlónk színei egymáshoz és a címer színeihez való harmónia szerint lettek megválasztva (természetesen a színekben árnyalatbeli különbségek lehetnek az anyag minősége és a nyomdatechnika adottságai szerint).

A zászló teljes szélessége 23, a felső sáv magassága 4 egység. Ennek a felső sávnak a színei: 4 egység zöld, 1,5 egység fehér és 17,5 egység arany. A következő fehér sáv magassága 1 egység teljes szélességben, majd a következő 2 egység kék ugyancsak teljes szélességben, akár csak a következő 1 egység fehér színű. Az alsó sáv pedig a felső sáv tükörképe. Ennek magyarázata az, hogy a felső és alsó sávban található vékony fehér csík nyílszerűen helyezkedik el, jelezve a település feltörekvő vágyait, képességeit (ennek különösen az oszlopon, függőleges irányban elhelyezett zászlónál van jelentősége).

A zászló színei külön magyarázatot nem igényelnek, hisz a címerünk leírásában szerepelnek, valamint – mint utaltunk rá – azok a címerével megegyeznek.

A zászlók a következő formában jelenhetnek meg:

  • Dunavecse község lobogója – csak az önkormányzat hivatalos épületein jelenhet meg.
  • A lakosság zászlaja – magánházakon, felvonulásokon, gyűléseken, stb. használható forma.
  • Katonai lobogó – egyletek lobogójának javasolt.
  • Községi címeres lobogó – lehet vízszintes vagy függőleges elrendezésű, elsősorban községi, egyházi ünnepekre ajánlott.
  • Asztali kis-zászló – gépjárművek, asztalok díszítésére ajánlott.
  • Ezeken kívül, a zászló színeiből szalagvariációk is készültek.

Városunk címere

cimer

Dunavecse Város címerét Probstner János iparművész 1992-ben tervezte, illetve készítette el. A terv elfogadásáról rendelkezésre áll egy 1992. április 27-én kelt jegyzőkönyv. A címer alapját az 1735-ből származó pecsétlenyomat és az 1900-ból fennmaradt pecsétnyomó képezi.

A címerpajzs jól elválasztottan két mezőre oszlik. A felső mező nagyobb és kék színű, az alsó ezüstszínű, sávozott. A két mező hosszanti tengelyére szimmetrikusan helyezkedik el egy ovális, fehér címer-rész, melynek méretelosztása megegyezik a mezők nagyságának arányával, vagyis nagyobb rész a kék mezőben van.

A címerpajzs kék színű (égre utaló) mezejében található az ezüst színű hold- és az arany színű nap-szimbólum, melyek emberi arcvonásokkal vannak felruházva. Ugyanezen mezőben helyezkedik el szimmetrikusan két aranyló szőlőfürt és a római korra utaló sánc-motívum. Az alsó ezüstmező a Dunát jelképezi, mely az itt élő emberek megélhetését biztosította valamikor és ma is fontos szerepet tölt be a település életében. Az ovális felső pajzsrészben található a mezőgazdaságból való megélhetésre utaló búzakalász-csokor és két ezüst csillag.

A pajzs tetején könyökben behajlított páncélos jobb-kar látható, ökölbe szorított kézzel. Ez a fegyvertelen kéz azt jelképezi, hogy a település nem kíván harcolni, de ha kell, meg van az ereje megvédeni magát.

A címerpajzs felső felét zöld színű lombmotívum öleli körbe, míg alul Dunavecse város felirat zárja egységbe a címert.