Tájékoztató rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságok hosszabbodásáról a veszélyhelyzet miatt

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy „a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről” szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a 2020. december 5. napján fennálló és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.
Tehát akinek 2020. december 5. napján volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsága, és jogosultsága a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, annak jogosultsága (jelenleg még előre nem látható ideig) meghosszabbodik. Nekik a jogosultság újbóli megállapítása miatt új kérelmet a veszélyhelyzet megszüntetése után kell csak benyújtaniuk.