Tájékoztató a Zártkertek fejlesztése Dunavecsén felújítás pályázatról

 

Önkormányzatunk pályázatot adott be 2018. január 30-án „Zártkertek fejlesztése Dunavecsén” elnevezéssel, amelynek keretében a Temető dűlő kerül felújításra a Hársfa utcától a védgátig.
A pályázati szakaszban felmérésre került a célterület szerint megpályázott útszakasz, amelynek részletes műszaki tartalmát a beadott költségvetés tartalmazta. Első körben kitűzésre kerül az idegen területek határa, így az útalap biztosan az önkormányzati területen belül került megépítésre. A nyomvonal kialakítása során a kitűzött terület nyomvonal tisztítását el kell végezni, amely a gyomnövények kaszálását, illetve a cserjék, sarjak kivágását jelentette a megfelelő űrszelvény kialakításához.
A nyomvonal kitűzés után a tükör kialakítása megtörténik meg, amely az alábbi munkanemeket tartalmazza:
A megfelelő vízszintes és magassági vonalvezetés kialakítása, és a tört beton útalap kiékelő réteg építése (a beton frakciója 20-80 mm közötti, amely a várható forgalmi viszonyok alapján kiváló útalapot biztosit). A tört beton réteg felületi egyenetlenségeinek kiegyenlítésre M 22 -es dolomit zúzalék került beépítésre, a zúzottkő kiegyenlíti a tört beton felületi egyenetlenségeit, sima, időtálló felületet ad az útalapnak. A kiegyenlítő réteget, illetve az alatta elhelyezkedő tört beton réteget 3-3 hengerjárattal megfelelő tömörségi állapotba lesz hozva. A megépített út keresztmetszete tetőszelvényes kialakítású, amely a csapadékvizet a kétoldalt található útpadkára, majd az árokba vezeti.
A pályázatunk másik eleme a vadkerítés létesítése, melyet az alábbiak szerint tervezünk megvalósítani:
A kerítés oszlopai 3-3 méter távolságra kerülnek elhelyezésre. A kerítés sarokpontjain, illetve az egyenes szakaszokon 50-50 fm-ként támasztó oszlopok kerülnek beépítésre. A kerítés szabad magassága 160 cm, amely megfelel a termőterületen lévő vadállomány elleni védelemnek. A drótszövet lyukbősége nem éri el a 80 mm-es méretet, így megfelelő védelmet nyújt a bebújás ellen.
 

Támogatási szerződés