VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG

 


Az alapvető jogok és kötelezettségek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából az a személy, aki a 2007. évi CLII. törvény 3.§.-ában felsorolt feladatokat lát el, tisztséget, illetve munkakört tölt be a törvényben meghatározott eljárási szabályok szerint vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.. A vagyonnyilatkozatok kezelésének rendjéről külön szabályzat rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője vagyonnyilatkozat tételére kötelezett a fenti törvény alapján.

Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni a 2000. évi XCVI. törvény mellékletében meghatározott adattartalommal.

A polgármester megválasztásától számított 30 napon belül, majd ezt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint.


Köztisztviselő vagyonnyilatkozat letöltése

Önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat letöltése