Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
 

Polgármesteri Hivatal elnevezése, elérhetősége:


Megnevezés: Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
Levelezési cím: 6087 Dunavecse Fő út 43.
Telefon:

(06 78) 437 - 116; (06 78) 437 - 117
(06 70) 315 - 4085

PH ügyelet (06 70) 315 - 4086

Fax: (06 78) 437 - 117
E-mail: dunavecseph@dunavecse.hu
Web URL: www.dunavecse.hu

 

Járóbeteg Szakrendelő Intézet: (06 78) 437 - 037


 

Ügyfélfogadási rend:

Polgármesteri Hivatal
Hét napja Délelőtt Délután
Hétfő 8.00 – 12.00 -
Kedd 8.00 – 12.00 13.00 - 17.00
Szerda 8.00 – 12.00 13.00 - 16.00
Csütörtök 8.00 – 12.00 -
Péntek 8.00 – 12.00 -

 

Pénztár
Hét napja Délelőtt Délután
Hétfő - -
Kedd 8.00 – 12.00 13.00 - 16.00
Szerda 8.00 – 12.00 13.00 - 15.30
Csütörtök 8.00 – 12.00 -
Péntek - -

                                                 

Telefonkönyv:

Név Telefonszám
Vörös Sándor polgármester (06 78) 437 - 116/214 mellék
Nagy Erzsébet jegyző (06 78) 437 - 116/212 mellék
Dr. Tarnai Kitti hatósági csoportvezető (06 78) 437 - 116/216 mellék
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető (06 78) 437 - 116/218 mellék

 

Szervezeti struktúra

 
  


A szervezeti egységek feladatainak leírását Dunavecse Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje tartalmazza, melyet IDE kattintva érhetnek el.

 

Szerv vezetői

Polgármester: Vörös Sándor
Alpolgármester: Kochné Vadászi Borbála
Jegyző: Nagy Erzsébet
Levelezési cím: 6087 Dunavecse, Fő út 43.
Telefon: (06 78) 437 - 116; (06 78) 437 - 117
(06-70) 315 - 4085
Fax: (06 78) 437 - 117

Polgármester e-mail:
Jegyző e-mail:
Hivatal e-mail:

polgarmester@dunavecse.hu
jegyzo@dunavecse.hu
dunavecseph@dunavecse.hu

  

A képviselő testület tagjai:

 • Vörös Sándor polgármester
 • Kochné Vadászi Borbála alpolgármester
 • Molnár Gyula képviselő
 • Sándor Zsombor képviselő
 • Aranyi János Gábor képviselő
 • Kovács Péter képviselő
 • Tóth József képviselő

Levelezési cím: 6087 Dunavecse Fő út 43. Telefon: +36-78-437-116
Fax: +36-78-437-117
E-mail cím: dunavecseph@dunavecse.hu


Az önkormányzat Bizottságai
 

Pénzügyi, Ügyrendi és Városgazdálkodási Bizottság (Alakult 2019. október 30-án)

Elnöke:              Molnár Gyula

Elnökhelyettes: Tóth József

Tagjai:               Aranyi János Gábor

 

Egészségügyi, Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság (Alakult 2019. október 30-án)

Elnöke:               Kovács Péter

Elnökhelyettes: Sándor Zsombor

Tagjai:               Tóth József

 

Intézmények:

Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola

Megnevezés: Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
Cím: 6087 Dunavecse, Zrinyi u. 6.
Igazgató: Squor Mária
Telefon: (06 78) 850-350
Fax: -
E-mail: petofi.iskola@dunavecse.hu

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Százszorszép Óvoda

Megnevezés: Százszorszép Óvoda
Cím: I. épület 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6
II. épület 6086 Dunavecse, Honvéd u. 22.
Intézményvezető: Gugyella Mariann
Telefon: +36-70-315-40-88 ;(06 78) 437 - 130
E-mail: ovodadunavecse@gmail.com

 

 

Vikár Béla Művelődési Ház Adatlap
Megnevezés:                Vikár Béla Művelődési Ház                                       
Cím: 6087 Dunavecse, Fő út 35.
Telefonszám: (06 70) 529-3500
Fax:  
Intézményvezető: Gallai Eszter
E-mail: muvelodesihazdunavecse@gmail.com

 

Hét napja Nyitvatartás
Hétfő zárva
Kedd 8:00-16:00
Szerda 11:00-19:00
Csütörtök 11:00-19:00
Péntek 11:00-19:00
Szombat 8:00-16:00

 

Könyvtár Adatlap
Megnevezés: Vikár Béla Könyvtár                               
Cím: 6087 Dunavecse, Fő út 28.
Telefonszám: (06 78) 438 - 034
Fax:  
Intézményvezető: Aranyi Ágota
E-mail: konyvtar.dunavecse@gmail.com

 

Könyvtár nyitva tartás
Hét napja Nyitva tartás e-Magyarország pont
Hétfő 13:00-17:00 13:00-17:00
Kedd 13:00-17:00 13:00-17:00
Szerda 8:00-16:00 8:00-16:00
Csütörtök 8:00-16:00 8:00-16:00
Péntek 8:00-16:00 8:00-16:00
Szombat 9:00-12:00 9:00-12:00

 

Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum

Járóbeteg Szakrendelő Adatlap
Megnevezés: Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum
Cím: 6087 Dunavecse, Vasút u. 8.
Intézményvezető: Dr. Pándi Ottó Géza
Telefon: (06 78) 437 - 037
E-mail: szakrendelo@t-online.hu

 

Szakrendelések rendelési ideje letölthető ITT!

 

Dr. Kolozs Gergely "Tipegő" Bölcsőde

Bölcsőde Adatlap
Megnevezés: Dr. Kolozs Gergely "Tipegő" Bölcsőde
Cím: 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6.
Intézményvezető: Liptai-Kölesdi Ágnes
Telefon: (06 78) 438 - 021

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 

Adatlap
Megnevezés: Bácsvíz Zrt.
Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 13.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 13
Telefon/Fax: 06-76-511-530
Ügyvezető ig.: Kurdi Viktor
Főtevékenység: vízgazdálkodás
Tulajdoni hányad: 0,487%

 

1.4. Közalapítványok

Közalapítvány neve: Esélyegyenlőségért Jóléti Szolgálat Közalapítványa
Székhelye: 6087 Dunavecse, Fő út 36.
Tagjai: Gajdicza Lászlóné
Aranyi János 
Devecseri Mátyásné 
Körtvélyessy Csaba
Szágos Lénárdné 
Huber Béla


1.5. Lapok

Lap neve: Dunamellék
Szerkesztőség: 6087 Dunavecse, Fő út 28.
Felelős kiadó: Aranyi Ágota
Főszerkesztő: Laub Miklós
Szerkesztőségi tagok: Braun Beatrix, Horváth-Gallai Eszter

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízott: Kovács Ernő
Cím: 6000 KECSKEMÉT, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: (06 76) 513 - 800
Telefax: (06 76) 513 - 800
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
E-mail: kormanyhivatal@bkmkh.hu

 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét az alábbi jogszabályok és szabályzatok határozzák meg: 


Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

 • járóbeteg szakrendelő fenntartása és működtetése 
 • bölcsőde fenntartása és működtetése
 • civil szervezetek támogatása

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

- Hatósági csoport
- Gazdálkodási csoport 

Közszolgáltatások

A köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet (5/2008. (II.27.)) - egységes szerkezetben (hatályos: 2012. június 29-től)

A szerv nyilvántartásai

Magyarország kereskedelmi és vendéglátó egységeinek nyilvántartása

57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

 

Nyilvános kiadványok

nincs

Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntés-előkészítési rendje, a döntéshozatal eljárási szabályai az SZMSZ-ben találhatók.

A képviselő-testület üléseit a Polgármesteri Hivatal tanácskozó-termében tartja: 6087 Dunavecse, Fő út 43., de ezen túlmenően kihelyezett ülést is tarthat.

Közmeghallgatások üléseinek helye:

Művelődési Ház, 6087 Dunavecse, Fő út 35.

A testületi ülések anyagait, napirendi pontjait, jegyzőkönyvét, előterjesztéseit, ülések időpontjait és döntéseinek felsorolását IDE kattintva érhetik el. 

Pályázatok

Jelenleg nincs a közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázat.

Közérdekű adatok igénylése

Az Alkotmány 61. §-ának (1) bekezdése értelmében "a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, valamint arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetve terjessze."

Közérdekű adatnak minősül "az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől". Ezen kívül bárki megismerheti az ún. közérdekből nyilvános adatokat is, vagyis az olyan - a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó - adatokat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Hogyan juthat hozzá a közérdekű adatokhoz?

Szóban is felvilágosítást adunk egyes igényekre, eljárásokra, az alkalmazott jogszabályokra, munkatársaink nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére, vagy már jogszerűen nyilvánosságra került adatokra vonatkoznak. Amennyiben igényét nem tudnánk szóban kielégíteni, írásban adjuk meg a kért adatokat, legkésőbb 15 napon belül.

Írásbeli igényét az alábbi módokon juttathatja el:

 • személyesen: Dunavecsei Polgármesteri Hivatal (6087 Dunavecse, Fő út 43.) 
 • postán: Dunavecsei Polgármesteri Hivatal (6087 Dunavecse, Fő út 43.) 
 • faxon: (06 78) 437-116 
 • elektronikus levélcímen: dunavecseph@dunavecse.hu

A közérdekű adat megismerése iránti igény nincs semmilyen alakszerűséghez kötve. Igénye teljesítését megkönnyíti, ha az igényelt adatot részletesen és egyértelműen megjelöli.

Az adatigény teljesítéséhez szükséges adatok

Az adatvédelmi törvény értelmében "az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell." E szabálynak megfelelve, igénye írásbeli teljesítéséhez a következő adatokra van szükségünk:

 • amennyiben a kért adatokat elektronikus levélben kéri megküldeni, elegendő csak az elektronikus levélcímet megadnia, 
 • amennyiben postai úton vagy faxon kéri a választ, nevét és egy levelezési címet, illetve faxszámot kérünk megadni. 

Tájékoztatom, hogy igénye illetékmentes, és a kért közérdekű adatokat ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre.

Miről nem adhatunk felvilágosítást?

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog nem korlátlan, így nem áll módunkban felvilágosítást adni különösen:

 • olyan személyes adatokról, illetve jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek olyan adatairól, amelyek nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak, 
 • a minősített adatokról, 
 • az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat. 

Jogorvoslat a közérdekű adatigény elutasítása esetén

Amennyiben az Ön által kért közérdekű adatokkal nem rendelkezünk, vagy azt - törvényi akadály miatt - nem bocsáthatjuk az Ön rendelkezésére, vagy a kért adat "döntést megalapozó adat"-nak minősül, igénye teljesítésének megtagadásról és ennek okairól az igény beérkezését követő 8 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben az elutasítással nem ért egyet, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül keresetet nyújthat be a Kecskeméti Városi Bírósághoz (6000 KECSKEMÉT, Rákóczi út 17-19., Postacím: 6001 KECSKEMÉT, pf.: 143). A per illetékmentes.

A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségéről szóló szabályzatot IDE kattintva tekinthetik meg. 

A 4. számú melléklete elérhető ITT

A 5. számú melléklete elérhető ITT

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Ellenőrzések:

2013
2014
2015
2016
2017

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

 

Beszámolók

2022 Félév III. negyedév  
2021 Félév III. negyedév Zárszámadás
2020 Félév III. negyedév Zárszámadás
2019 Félév III. negyedév Zárszámadás
2018 Félév III. negyedév Zárszámadás
2017 Félév III.negyedév Zárszámadás
2016 Félév III.negyedév Zárszámadás
2015 Félév III. negyedév Zárszámadás
2014 Félév III. negyedév Zárszámadás
2013 Félév III. negyedév Zárszámadás
2012 Félév III. negyedév Zárszámadás
2011 Félév III. negyedév Zárszámadás
2010 Félév III.negyedév Zárszámadás
2009 Félév III. negyedév Zárszámadás
2008 Félév III. negyedév Zárszámadás
2007 Félév III. negyedév Zárszámadás

 

Költségvetés

ÉV KONCEPCIÓ Bevételek
Kiadások
Mellékletek
Előterjesztések
Rendelet Módosítások
2022 Koncepció Költségvetés 2022 Rendelet Mód 1
2021 Koncepció Költségvetés 2021 Rendelet

Mód 1

Mód 2

2020 Koncepció Költségvetés 2020 Rendelet Mód 1
Mód 2
2019 Koncepció Költségvetés 2019 Rendelet

Mód 1
Mód 2

2018 Koncepció Költségvetés 2018 Rendelet Mód 1
2017 Koncepció Költségvetés 2017 Rendelet

Mód 1
Mód 2
Mód 3
Mód 4

2016

 

Koncepció

 

Költségvetés 2016 Rendelet

Mód 1
Mód 2
Mód 3
Mód 4

2015 Koncepció Költségvetés 2015 Rendelet

Mód 1
Mód 2
Mód 3
Mód 4

2014 Koncepció Költségvetés 2014 Rendelet

Mód 1
Mód 2
Mód 3

Mód 4
Mód 5
Mód 6

 

2013 Koncepció Költségvetés 2013 Rendelet

Mód 1
Mód 2
Mód 3

Mód 4

Mód 5

2012 Koncepció Költségvetés 2012 Rendelet Mód 1
Mód 2
Mód 3
Mód 4
Mód 5
Mód 6
2011 Koncepció Költségvetés 2011 Rendelet

Mód 1
Mód_2
Mód_3
Mód_4

2010 Koncepció

Bevétel Kiadás
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Előterjesztés

Rendelet

Mód_1
Mód_2
Mód 3
Mód_4
Mód_5

2009 Koncepció Bevétel
Kiadás
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Előterjesztés
Rendelet

Mód_1
Mód_2
Mód_3
Mód_4
Mód_5
Mód_6

2008 Koncepció Bevétel
Kiadás
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Előterjesztés
Rendelet Mód_1_2
Mód_3
Mód_4
Mód_5
2007 Koncepció 4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Rendelet Mód_1


Közbeszerzési tervek:

ÉV Mellékletek
2023 Közbeszerzési terv 2023. Módosítás
2022 Közbeszerzési terv 2022.
2021 Közbeszerzési terv 2021.
2020 19/2020.(II.26.) Kt.h. melléklete
2019 25/2019. (II. 27) Kt.h. melléklete
2018 64/2018. (II.28.) Kt.h. melléklete
2017 24/2017.(II.28.) Kt. h. melléklete
2016 26/2016. sz. Kt.normatív hat. melléklete
2015 27/2015. (II.25.) sz. Kt.hat. melléklete
2014 23/2014. sz. Kt. határozat melléklete
2013

24/2013. sz. Kt. határozat melléklete
124/2013. sz. Kt. határozat melléklete

2012

44/2012. sz. Kt. Határozat melléklete

246/2012. (VI.27.) sz. Kt. határozat melléklete

2011 59/2011.sz. Kt. Határozat melléklete
2010

364/2010.sz. Kt. Határozat melléklete

2009

26/2009. Kt. sz. Határozat melléklete
286/2009. Kt. sz. Határozat melléklete

2008 253/2008. Sz. Kt. Határozat melléklete

 

Közbeszerzések:

 

Petőfi Iskola energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00001
 

Ajánlattételre felkért vállalkozások

Felhívás

Közbeszerzési dokumentáció

Bontási jegyzőkönyv

Összegzés

 

Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
VP7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítása Dunavecsén

 

Ajánlattételre felkért vállalkozások

Felhívás

Közbeszerzési dokumentáció

Bírálati jegyzőkönyv

Zrínyi utca, Zöldfa utca, Városháza utca
útburkolat felújítási munkái

Ajánlattételre felkért vállalkozások

Felhívás

Közbeszerzési dokumentáció

Bírálati jegyzőkönyv

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Dunavecse Városában

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00076

Ajánlattételre felkért vállalkozások

Felhívás

Közbeszerzési dokumentáció

Bontási jegyzőkönyv


Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma, a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésének összesített összege és az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve, évekre bontva megtalálható.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Támogatások

Támogatott szervezetek 2023
Támogatott szervezetek 2022
Támogatott szervezetek 2021
Támogatott szervezetek 2020
Támogatott szervezetek 2019
Támogatott szervezetek 2018
Támogatott szervezetek 2017
Támogatott szervezetek 2016
Támogatott szervezetek 2015
Támogatott szervezetek 2014
Támogatott szervezetek 2013
Támogatott szervezetek 2012
Támogatott szervezetek 2011
Támogatott szervezetek 2010
Támogatott szervezetek 2009
Támogatott szervezetek 2008


 

 

 

 

 

 

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatok részletes listáját ide kattintva tekinthetik meg. 


Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött nettó 100 MFt-ot meghaladó szerződések és azok alapján teljesített kifizetések:

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított. ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

 

Költséghatékonyságra tett intézkedések Működés, törvényesség ellenőrzése
2011 2011
2010 2010
2009 2009
2008 2008

 

Gazdasági programok