Közterület használat

Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amely rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan nyilvántartás ekként tart nyilván.

Közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges (pl.: építési anyag tárolása).

Hatáskör gyakorlója: Dunavecse Város Polgármestere

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Dunavecse, Fő út 43.  2. szoba

Tel: (06 78)437-116, (06 78)437-117 vagy 06-70/315-4085

Ügyintéző: Sándorné Inotai Mária hatósági ügyintéző
 

Eljárás jogi alapja: Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (XII. 01.) sz. rendelet a közterületek használatáról

Közterület-használati engedélyhez szükséges:

  • kérelem (letölthető IDE kattintva)
  • illetékmentességet kaphatnak az Itv. 5. §. (1) bekezdésben megjelölt szervezetek, 5. §. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell csatolása mellett

Közterület-használati engedély szükséges különösen:

a) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló 1 m2-nél nagyobb reklámtábla, valamint cég- és címtábla, a homlokzattól 1 m-nél távolabbra kinyúló előtető, ernyőszerkezet, elhelyezéséhez,
 b) Az 1 m2 nagyobb önálló hirdető-berendezés és köztárgyak (figyelmeztető, tájékoztató, hirdető és cégtáblák, padok stb.) elhelyezéséhez
 c) Vendéglátóipari előkert létesítéséhez, kitelepülés céljára, üzleti szállítás illetve rakodás alkalmával, göngyölegek elhelyezése, áru kirakodására
 d) Mozgóbolti és mozgó árusításra, illetőleg alkalmi javító és szolgáltató tevékenységre.
 e) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag 72 órát meghaladó elhelyezéséhez,
 f) Építési munkálatok, így különösen közművek fejlesztése, javítása kapcsán felmerülő közterület bontásokhoz,
 g) Közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához
 h) Közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez.
 i) A köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez.
 j) Szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezéséhez.
 k) Film és televízió felvételre, ha az az egy órát meghaladja,
 l) Cirkusz és mutatványos tevékenység céljára
 m) Egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben.

 

A közterület használatért közterület-használati díjat kell fizetni.

Közterület használati díjak 2014. évre
DÍJTÉTELEK

1./A közterületbe 10 cm-en túl benyúló 1 m2-nél nagyobb reklámtábla, valamint cég- és címtábla, a homlokzattól 1 m-nél távolabbra kinyúló előtető, ernyőszerkezet elhelyezése:
2.200,- Ft/m2/év

2./Az 1 m2 nagyobb önálló hirdető-berendezés és köztárgyak (figyelmeztető, tájékoztató, hirdető és cégtáblák, padok stb.) elhelyezése 230,- Ft/m2/hó

3./ Vendéglátóipari előkert létesítéséhez, kitelepülés céljára, üzleti szállítás illetve rakodás alkalmával, göngyölegek elhelyezése, áru kirakodására 800,- Ft/m2/hó

4./ Mozgóbolti és mozgó árusításra, illetőleg alkalmi javító és szolgáltató tevékenységre: 1.150,- Ft/nap/gépjármű

5./ Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, elhelyezéséhez 72 órát meghaladó tárolására: 105,- Ft/m2//nap

6./ Építési munkálatok, így különösen közművek fejlesztése, javítása kapcsán felmerülő közterület bontásokhoz, 540,- Ft/m2/nap

7./ Közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításának díja esetenként kerül megállapításra

8./ Közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése kizárólag engedélyköteles.

9./ A köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése kizárólag engedélyköteles.

10./ Szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezése kizárólag engedélyköteles.

11./ Film és televízió felvételének díja, ha az egy órát meghaladja esetenként kerül megállapításra.

12./ Cirkusz és mutatványos rendezvény: 10.800,- Ft/nap (20.000,- Ft. kaució ellenében, mely a terület átadás-átvételét követően az eredeti állapot megállapítása után visszajár)

13./ Egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben egyedileg kerül megállapításra.

Kapcsolódó nyomtatványok