Vikár Béla Művelődési Ház

 

A helyi kulturális élet meghatározó intézménye a Könyvtár, mely közel 30 ezer kötetes állományával és korszerű, reprezentatív épületével várja a látogatókat, melyben e-Magyarország pont is helyet kapott.
Városunk fontos kulturális központja a Művelődési Ház, mely helyet ad időszaki képzőművészeti és egyéb kiállításoknak, színielőadásoknak, és mindazoknak a csoportoknak akik hozzájárulnak a városunk kulturális életéhez.

Intézményvezető: Gallai Eszter
Cím: Dunavecse, Fő út 35.
Elérhetőség: Tel: (70) 529-3500
E-mail: muvelodesihazdunavecse@gmail.com

Dunavecse lakossága az 1980-as népszámlálás szerint 4200 fő volt. A kis lélekszámú községben kulturális területen úgy értek el eredményt a könyvtárosok, hogy a különböző intézményekkel, tömegszervezetekkel és vállalatokkal közösen, egymást segítve mindenki a saját részterületén a legjobbat igyekezett nyújtani alakosságnak. Igazán ebben az időben kapcsolódott össze a Művelődési Otthon és könyvtár munkája. Több közös rendezvényen realizálódott az a kapcsolat, amelyre már 1976 óra igény merült fel. 1986. szeptember 1-jével megalakult a Nagyközségi tanács Közművelődési Titkársága. Az átalakítás célja a községi közművelődési szervezőmunka egységesebbé,  hatékonyabbá tétele volt. Ennek érdekében a szervezet két intézményét 1986. június 1-től egységes irányítás alá vonta Petőfi Sándor Művelődési Ház és Vikár Béla Könyvtár néven. Az integrációban résztvevő két intézmény, amely 1995-től Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár nevet viseli, valójában hálózati és szevezeti függetlenségét, költségvetési önállóságát megtartotta.

Az 1990-es évek elejétől már felvetődött a gondolat, hogy az állományt egy nagyobb épületbe kell költöztetni. 1998. augusztus 19.-én, ünnepélyes keretek között lett átadva a lakosságnak az új könyvtár. A reprezentatív épületben kapott helyet közel 30 ezer kötetes állomány és az e-Magyarország pont is. 2019-től önálló intézményként működik.

A művelődési Ház a kezdetektől fogva feladatának tekinti a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását és gyarapítását. Támogatja az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét. Éves programjait ezek szellemében állítja össze.

Időponthoz előre nem köthető programok és feladatok:

  • Színházlátogatás
  • Civil szervezetek fellépéseinek megszervezése
  • Író-olvasó találkozók
  • Tanácsadások

A Művelődési ház egy színházteremmel,  előadó teremmel és egy kis előadó teremmel várja a látogatókat.

Az intézmény alapító okirata letölthető IDE kattintva. (Hatályos: 2022. január 1-ig)
Az intézmény alapító okirata letölthető IDE kattintva. (Hatályos: 2022. január 1-től)

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata IDE kattintva megtekinthető.