Hulladéklerakó rekultiváció.

Dunavecse hulladéklerakójának rekultivációja megkezdődött, mint tapasztalhatták a megnövekedett tehergépkocsi forgalom alapján. A rekultivációt az Európai Unió 100 %-os mértékben támogatja, ehhez önkormányzatunknak nem kell anyagilag hozzájárulni. A rekultivációt a közel 170 önkormányzatot tömörítő Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ( KDV) koordinálja. A hulladéklerakót 2005-ben megvizsgálta egy környezetvédelemmel foglalkozó cég, és a szemét helyben hagyását és letakarását tartotta tanulmányában megvalósíthatónak. A több mint 4 hektáron szétterített szemetet 2,7 hektárra kell átdeponálni, és utána takarni. A tanulmány alapján készített kiviteli terv meghatározta a domb földrajzi koordinátáit, magasságát is. A kivitelezésre a KDV, mint gesztor közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként többek között városunk hulladéklerakóját is a Strabag által vezetett konzorcium rekultiválja. A környezetvédelmi hatóság által kiadott engedély alapján, a más településen lévő, teljesen felszámolásra kerülő hulladéklerakókból a kinyerhető hasznos anyagok után maradó hulladék – szemét – mint kiegyenlítő réteg átdeponálásra kerülhet a megmaradó, lefedésre ítélt lerakókba. Ez történik most nálunk is, a már itt 1984 óta felhalmozódott 120 – 130 ezer m3 hulladékra további 7 – 8 ezer m3 kerül átdeponálásra, majd földet terítenek az egész területre. Önkormányzatunk nem tudott, semmiféle értesítést nem kapott a rekultiválás módjáról, csupán a munkáltok megkezdéséről. Tiltakoztunk a szemét behordása ellen, 2 napra le is tudtuk állítani a szállítást. A környezetvédelmi hatóságnál nem tudtuk elérni a beszállítás végleges leállítását, a helyszínt megszemlélő környezetvédelmi ellenőr sem találta a kiadott engedéllyel ellentétesnek a hulladék áthalmozást más településről. Képviselő Testületünk rendkívüli ülésen foglalkozott a rekultivációval, ahol megismertük a kivitelező szerződéseit, a késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér nagyságát. A Testület megtilthatta volna a további tevékenységet, azonban egy esetleges késedelmes teljesítésért fizetendő kötbér megfizetését nem tudja felvállalni, illetve a rekultivációs kötelezettséget sem tudná saját erőből finanszírozni. A környezetvédelmi államtitkárt is értesítettük az eseményről, azonban még 4 nap múltán sem kaptunk visszajelzést.
A szemét beszállítása a kivitelező ismertetése szerint várhatóan 2010. szeptember 6-án befejeződik, ezután a fedő földréteg szállítása valósul meg, a befejezési határidő 2010. október 1-je.

Molnár Gyula
polgármester