Magyar Közlöny 23. számában megjelent és 2011. március 16-án hatályba is lépett az a kormányrendelet, amely lényegesen megszigorította a zenés, táncos rendezvények engedélyezési feltételeit.

Zenés, táncos rendezvény 2011. június 15-től csak „rendezvénytartási engedély” birtokában tartható, amennyiben a rendezvényt olyan építményben tartják, amelynek befogadóképessége a 300 főt meghaladja. Ugyanezen engedély birtokában tarható ilyen típusú rendezvény a szabadban is, amennyiben annak várható létszáma az 1000 főt meghaladja. Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet.
Amennyiben egy tervezett rendezvény a 23/2011.(III.8) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, úgy kérjük, hogy a szervező, a döntésben érdekelt személy keresse fel irodánkat az eljárás megindítása céljából.